پروتکل‌های مسیریابی سلسله‌مراتبی اینترنت

پروتکل‌های مسیریابی سلسله‌مراتبی اینترنت

توضیحات

در جلسه سی و هشتم شبکه‌های کامپیوتری و شبکه پیشرفته دکتر حقیقت، ویژه کنکور کامپیوتر و کنکور آی تی (کنکور ارشد و کنکور دکترا) با عنوان «پروتکل‌های مسیریابی سلسله‌مراتبی اینترنت»، ادامه فصل چهارم شبکه (لایه شبکه) تدریس می‌شود. در این جلسه درباره مفهوم AS (Autonomous Systems) یعنی سیستم های خودمختار برای دستیابی به مقیاس‌پذیری و خودمختاری مدیریتی در مسیریابی اینترنت صحبت می‌شود. سپس دو دسته پروتکل مسیریابی 1) درون سیستم خودمختار(Intra-AS) و 2) بین سیستم خودمختار (Inter-AS) معرفی می‌شوند. از دسته اول پروتکل های مسیریابی RIP و OSPF و IS-IS با جزئیات کامل تدریس می‌شود. سپس از دسته دوم، پروتکل مسیریابی BGP4 با جزئیات کامل ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان1,140,000 تومان

شبکه‌های کامپیوتری و شبکه پیشرفته