اینترنت، وب و استانداردها

اینترنت، وب و استانداردها

توضیحات

در جلسه دوم درس شبکه های کامپیوتری و شبکه پیشرفته، ابتدا اینترنت به عنوان شبکه ای از شبکه ها معرفی شده و سپس سیستم توزیع شده وب مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه به اینترنت از دو منظر نگاه می شود: یکی از منظر اجزای اصلی تشکیل دهنده شبکه مثل سوئیچ ها، مسیریاب ها و لینک ها و دیگر از منظر شبکه زیرساخت ارائه دهنده سرویس به کاربردهای شبکه. سپس به بررسی مفهوم سیستم های بسته و باز و معرفی استانداردهای گوناگون شبکه پرداخته می شود. استانداردهای ITU-T و IETF و IEEE و سایر استانداردهای شبکه ای مورد مطالعه قرار گرفته و دو مفهوم مهم سرویس و پروتکل تبیین می شود.

هزینه دوره:
2,100,000 تومان1,680,000 تومان

شبکه‌های کامپیوتری و شبکه پیشرفته