انتقال اتصال‌گرای TCP

انتقال اتصال‌گرای TCP

توضیحات

در جلسه بیست و پنجم فیلم آموزشی (آموزش مجازی) شبکه‌های کامپیوتری و شبکه پیشرفته دکتر حقیقت ویژه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و کنکور دکتری مهندسی کامپیوتر و نیز امتحانات دانشگاهی و آزمون‌های استخدامی با عنوان «انتقال اتصال‌گرای TCP»، ادامه فصل سوم شبکه (لایه انتقال) تدریس می‌شود. TCP برای ارائه انتقال مطمئن داده، به بسياری از اصول اساسی بحث شده در جلسات قبلی تکيه دارد، از جمله: تشخيص خطا با Checksum، ارسال مجدد، ACK شماره‌دار، ACK تجمعی، ACK تکراری به جای NAK، زمان‌سنج‌ها، فيلدهای سرآيند مربوط به شماره ترتيب بسته‌ها و شماره ترتيب تأييدها، خط لوله، پنجره ارسال با اندازهN (محدود شده توسط کنترل جريان و کنترل ازدحام) و بافر کردن در مبدأ و مقصد. مطالب مهمی که در ادامه این جلسه تدریس می‌شوند عبارتند از اتصال TCP، ساختار قطعه TCP، شماره‌های ترتیب و تأیید در TCP و بررسی جزئیات این موارد.سپس با مثال پروتکل Telnet رفتار TCP مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه، تخمين زمان رفت و برگشت (RTT) و زمان انقضاء (Timeout) در TCP به کمک روش تخمین سالمندی یا ميانگين پويای وزن‌دار نمایی (EWMA : Exponential Weighted Moving Average) ارائه و مثال مورد بررسی دقیق قرار داده می‌شود. آنگاه در باره تنظيم و مديريت بازه زمان انقضاء برای ارسال مجدد کفتگو می‌شود. در انتها یک تست در باره زمان‌سنج های منطقی مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
2,100,000 تومان1,680,000 تومان

شبکه‌های کامپیوتری و شبکه پیشرفته