تأخیر و گذردهی انتها به انتها

تأخیر و گذردهی انتها به انتها

توضیحات

در جلسه هشتم شبکه های کامپیوتری و شبکه پیشرفته دکتر حقیقت، ویژه کنکور کامپیوتر و کنکور آی تی (کنکور ارشد و کنکور دکترا) با عنوان «تأخیر و گذردهی انتها به انتها»، روابط محاسبه تأخیر انتها به انتها در دو روش سوئیچینگ بسته‌ای (Packet switching) و سوئیچینگ مداری (Circuit switching) به طور دقیق و ریاضی استخراج می‌شود. در این بخش با طرح چند مسئله و حل آن، روابط مهمی در محاسبه تأخیر انتها به انتها در شبکه‌های سوئیچینگ بسته‌ای و سوئیچینگ مداری به دست می‌آید. سپس دو مفهوم گذردهی انتها به انتها و تأخیر تقریبی انتها به انتها و ارتباط این دو به هم مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس برای اینکه نشان دهیم عامل محدودکننده گذردهی در شبکه اینترنت امروزی، به طور معمول شبکه دسترسی آن می‌باشد، مثال‌هایی با چند مشتری در حال دانلود از چند سرویس‌دهنده مورد تحلیل قرار می‌گیرند. در این جلسه برای جا انداختن مطلب 6 تست تحلیلی سنگین که 4 مورد از آنها مربوط به کنکورهای ارشد و دکترای سال‌های 1401 و 1402 است با جزئیات ریز و کامل آنالیز می‌شود.

هزینه دوره:
2,100,000 تومان1,680,000 تومان

شبکه‌های کامپیوتری و شبکه پیشرفته