هسته شبکه و سوئیچینگ

هسته شبکه و سوئیچینگ

توضیحات

در جلسه ششم شبکه های کامپیوتری و شبکه پیشرفته دکتر حقیقت، ویژه کنکور کامپیوتر و کنکور آی تی (کنکور ارشد و کنکور دکترا) با عنوان «هسته شبکه و سوئیچینگ»، دو ديدگاه پايه‌ای و يک ايده ترکیبی در مورد حرکت داده‌ها از طريق شبکه‌ای از لینک‌ها و سوئیچ‌ها مطرح می‌شود: 1) سوئیچینگ بسته‌ای (Packet switching) 2) سوئیچینگ مداری (Circuit switching) 3) روش ترکیبی مدار مجازی (Virtual circuit). در روش سوئیچینگ بسته‌ای (Packet switching)، انتقال به شیوه ذخیره و هدایت، جداول هدایت و مسیریابی مورد بحث قرار می‌گیرد. سپس روش سوئیچینگ مداری (Circuit switching) به طور کامل با جزئیات مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس انواع روش‌های مالتی پلکسینگ مانند TDM و FDM و WDM و CDM با رویکرد حل مسئله و تست مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

هزینه دوره:
2,100,000 تومان1,680,000 تومان

شبکه‌های کامپیوتری و شبکه پیشرفته