اصول کنترل ازدحام

اصول کنترل ازدحام

توضیحات

در جلسه بیست و هشتم شبکه‌های کامپیوتری و شبکه پیشرفته دکتر حقیقت، ویژه کنکور کامپیوتر و کنکور آی تی (کنکور ارشد و کنکور دکترا) با عنوان «اصول کنترل ازدحام»، ادامه فصل سوم شبکه (لایه انتقال) تدریس می‌شود. ابتدا دلايل و هزينه‌های ازدحام بررسی می‌شود. سپس رويکردهای کنترل ازدحام شامل کنترل ازدحام انتها به انتها و کنترل ازدحام به کمک شبکه با مثال مورد بررسی قرار می‌گیرند. بعد از آن کنترل ازدحام به کمک شبکه به دو دسته با بازخورد مستقيم به ميزبان فرستنده و با بازخورد غير مستقيم به فرستنده از طریق گيرنده تقسیم می‌شود و در مورد هر کدام مثال‌هایی مطرح می‌شود. سپس مثالی از کنترل ازدحام به کمک شبکه، یعنی کنترل ازدحام ATM ABR و تمامی تکنیک‌های مختلف به کار رفته در آن به تفصیل بحث و بررسی می‌شود.

هزینه دوره:
2,100,000 تومان1,680,000 تومان

شبکه‌های کامپیوتری و شبکه پیشرفته