LAN مبتنی برسوئیچ، اترنت،ARP و VLAN

LAN مبتنی برسوئیچ، اترنت،ARP و VLAN

توضیحات

در جلسه چهل و سوم فیلم آموزشی (آموزش مجازی) شبکه‌های کامپیوتری و شبکه پیشرفته دکتر حقیقت ویژه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و کنکور دکتری مهندسی کامپیوتر و نیز امتحانات دانشگاهی و آزمون‌های استخدامی با عنوان «LAN مبتنی برسوئیچ، اترنت،ARP و VLAN»، سومین جلسه از فصل پنجم شبکه (لایه پیوند داده) تدریس می‌شود. ابتدا به شبکه های محلی مبتنی بر سوئیچ اشاره می شود. سپس علت آدرسدهی لایه پیوند و اینکه چرا ما نیازمند دو نوع آدرس، یکی در لایه شبکه و یکی در لایه پیوندهستیم؟ آدرس های MAC و پروتکل تحلیل آدرس (ARP) شرح داده می شود. سپس شکه اترنت (Ethernet) و ساختار فریم آن و فناوری های آن مورد بحث قرار می گیرد. سپس سوئیچ های لایه پیوند بررسی شده و در مورد آنها فیلترینگ و هدایت رو به جلو در آنها و مکانیسم خودیادگیری (Self learning) آنها مورد بحث قرار می گیرد. در ادامه ویژگی های سوئیچینگ لایه پیوند و مقایسه سوئیچ ها در برابر مسیریاب ها مورد بررسی قرار می گیرند. در انتها شبکه های محلی مجازی (VLANs: Virtual Local Area Networks) و دلایل پیدایش آنها و تکنیک ها و راهکارهای مربوطه مثل trunking و فرمت فریم اترنت توسعه یافته به نام IEEE 802.1Q مورد بحث قرار می گیرد.

هزینه دوره:
2,100,000 تومان1,680,000 تومان

شبکه‌های کامپیوتری و شبکه پیشرفته