پروتکل اینترنت (IP)

پروتکل اینترنت (IP)

توضیحات

در جلسه سی و چهارم شبکه‌های کامپیوتری و شبکه پیشرفته دکتر حقیقت، ویژه کنکور کامپیوتر و کنکور آی تی (کنکور ارشد و کنکور دکترا) با عنوان «نپروتکل اینترنت (IP)»، ادامه فصل چهارم شبکه (لایه شبکه) تدریس می‌شود. در این جلسه در باره نحوه آدرس‌دهی و هدایت در اینترنت صحبت می‌شود. هدایت و آدرس‌دهی در اینترنت مؤلفه‌های مهم پرتکل اینترنت (IP)هستند. امروزه از دو نسخه IP استفاده می‌شود. در این جلسه، نسخه چهارم پروتکل IP که به طور گسترده استفاده شده و معمولاً به عنوان IPv4 شناخته می‌شود، بررسی خواهد شد. ابتدا قالب دیتاگرام IPv4 و فیلدهای آن بررسی می‌شود. سپس مسئله تکه تکه کردن (Fragmentation) در IPv4 تدریس و پس از بیان جزئیات و نکات کنکوری مربوطه یک مسئله در مورد آن حل می‌شود. آنگاه نوبت به آدرس‌دهی IPv4 می‌رسد و چهار کلاس آدرس A و B و C و D و همه نکات مربوطه تدریس می‌شود. آدرس‌های خاص نیز مطرح و شرح داده می‌شوند. سپس مفهوم زیرشبکه (Subnet) و مفهوم الگوی زیرشبکه (Subnet mask) استاندارد و غیر استاندارد و کاربرد آنها و نحوه حل مسائل مربوطه تدریس می‌شوند.

هزینه دوره:
2,100,000 تومان1,680,000 تومان

شبکه‌های کامپیوتری و شبکه پیشرفته