مقدمه‌ای بر شبکه‌های کامپیوتری و اینترنت

مقدمه‌ای بر شبکه‌های کامپیوتری و اینترنت

توضیحات

در جلسه اول فیلم آموزشی (آموزش مجازی) شبکه‌های کامپیوتری و شبکه پیشرفته دکتر حقیقت ویژه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و کنکور دکتری مهندسی کامپیوتر و نیز امتحانات دانشگاهی و آزمون‌های استخدامی، اهداف درس، سر فصل ها، منابع درس و میزان اهمیت درس گفته می شود. همچنین مفاهیم پایه ای مثل تعریف شبکه های کامپیوتری و انتقال داده ارائه می شود. دو روش انتقال داده دیجیتال و آنالوگ با هم مقایسه شده و مفاهیم موج، رسانه انتقال و انواع موج و خواص مهم آن شرح داده می شود. کاربردهای شبکه، اجزای شبکه، طبقه بندی شبکه ها از نظر گسترش جغرافیایی مطالب دیگر این جلسه را تشکیل می دهند. همچنین انواع هم بندی و انواع تکنولوژی انتقال مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

هزینه دوره:
2,100,000 تومان1,680,000 تومان

شبکه‌های کامپیوتری و شبکه پیشرفته