الگوریتم‌های مسیریابی

الگوریتم‌های مسیریابی

توضیحات

در جلسه سی و هفتم شبکه‌های کامپیوتری و شبکه پیشرفته دکتر حقیقت، ویژه کنکور کامپیوتر و کنکور آی تی (کنکور ارشد و کنکور دکترا) با عنوان «الگوریتم‌های مسیریابی»، ادامه فصل چهارم شبکه (لایه شبکه) تدریس می‌شود. در این جلسه درباره مفاهیم پایه مسیریابی و دو الگوریتم مسیریابی مهم وضعیت پیوند (LS: Link State) و بردار فاصله (DV: Distance Vector) صحبت می‌شود.

هزینه دوره:
2,100,000 تومان1,680,000 تومان

شبکه‌های کامپیوتری و شبکه پیشرفته