ارتباطات چندپخشی

ارتباطات چندپخشی

توضیحات

در جلسه بیست و چهارم درس سیستم‌عامل پیشرفته دکتر حقیقت که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار و گرایش شبکه و رایانش است، آخرین جلسه از فصل چهارم این درس با عنوان «ارتباطات» تدریس می‌شود. موضوع این جلسه ارتباطات چندپخشی می‌باشد. يکی از عناوين مهم در ارتباطات سيستم‌های توزيع‌شده، پشتيبانی از ارسال داده‌ها به چندين گيرنده است که ارتباطات چندپخشی ناميده می‌شود. سال‌ها است که اين موضوع در حوزه پروتکل‌های شبکه قرار دارد و راه‌حل‌های متعددی در سطح شبکه و سطح انتقال برای آن پيشنهاد شده‌اند و همگی پياده‌سازی شده و مورد ارزيابی‌ قرار گرفته‌اند. موضوع اصلی در همه راه‌حل‌ها، برقراری مسيرهای ارتباطی برای انتشار اطلاعات بود. در عمل، اين کار نيازمندتلاش‌های مديريتی فراوانی بود و در بسياری از موارد، لازم بود که بشر در آن مداخله کند. علاوه بر اين، تا زمانی که پيشنهادها همسو و همگرا نشده‌اند،ISPها تمايلی به پشتيبانی از چندپخشی نشان نمی‌دهند. با ابداع فناوری همتا به همتا و مخصوصاً مديريت روگستر ساخت‌يافته، برقراری مسيرهای ارتباطی آسان‌تر شد. با توجه به اينکه راه‌حل‌های همتا به همتا معمولاً در لايه کاربرد به‌کار می‌روند، تکنيک‌های چندپخشی سطح کاربرد گوناگونی معرفی شده‌اند. در اين درس، مروری بر چند نمونه از اين تکنيک‌ها خواهيم داشت. همانطور که در اين درس خواهيد ديد، ارتباط چندپخشی می‌تواند به روشی غير از برقراری مسيرهای ارتباطی صريح نيز صورت گيرد. انتشار اطلاعات مبتنی بر شايعه (gossip-based)، روش آسانی را برای چندپخشی فراهم می‌کند که البته کارآيی را کاهش می‌دهد.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

سیستم‌عامل پیشرفته