سرورهای توزیع‌شده

سرورهای توزیع‌شده

توضیحات

در جلسه نوزدهم درس سیستم‌عامل پیشرفته دکتر حقیقت که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار و گرایش شبکه و رایانش است، ادامه فصل سوم این درس با عنوان «فرایندها» تدریس می‌شود. موضوع این جلسه سرورهای توزیع‌شده (Distributed Servers) است. سرويس‌دهنده توزيع‌شده مجموعه‎‌ای پويا و (احتمالاً) قابل تغيير از ماشين‌ها با نقاط دسترسی (احتمالاً) متغير است که از ديدناظر خارجی به صورت يک ماشين واحد قدرتمند به نظر می‌رسد. ايده اصلی پشت سرويس‌دهنده توزيع‌شده اين است که مشتری از يک سرويس‌دهنده مستحکم (Robust)، بسيار کارا (High-performing) و پايدار (Stable) بهره‌مند شود. اين جلسه بر چگونگی ايجاد يک نقطه دسترسی پايدار در چنين سيستمی متمرکز است. پروتکل IP نسخه 6 سیار (MIPv6 : Mobile IP version 6) چنین نقطه دسترسی پايداری را فذاهممی‌کند. در این جلسه در مورد پروتکل مبتنی بر خانه (Home-based) MIPv6 صحبت می‌شود و مفاهیم Home Agent و Home Address و Foreign Agent و Care of Address و بهينه‌سازی مسير (Route optimization) به طور دقیق و با جزئیات کامل شرح داده می‌شود. سپس مديريت خوشه‌های سرويس‌دهنده مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در انتها مدیریت توزیع‌شده در مثال Planet Lab شرح داده می‌شود.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

سیستم‌عامل پیشرفته