معماری سیستمی نامتمرکز (P2P: Peer to Peer)

معماری سیستمی نامتمرکز (P2P: Peer to Peer)

توضیحات

در جلسه هشتم درس سیستم‌عامل پیشرفته دکتر حقیقت که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار و گرایش شبکه و رایانش است، ادامه فصل دوم این درس با عنوان «معماری» ارائه می‌شود. در این جلسه معماری سیستمی نامتمرکز (P2P: Peer to Peer) مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. ابتدا مفهوم معماری سیستمی نامتمرکز همتا به همتا مورد بررسی قرار گرفته و دو مزیت مهم آن و نیز سه مسئله و چالش مهم در آن مورد بحث قرار می‌گیرد. سپس انواع معماری سیستمی نامتمرکز (انواعP2P) شامل 1) ساخت‌یافته (Structured) مثل Chord یا CAN و 2) غيرساخت‌یافته (Unstructured) مثل Partial view و 3) ترکیبی معرفی می‌شوند. آنگاه انواع شبکه مثل شبکه‌های کامپیوتری، شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های روگستر یا همپوشان (Overlay) معرفی و شبکه‌های روگستر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در انتها معماری ساخت‌یافته Chord که توسط Stoica و همکارانش در سال 2003 مطرح شده است معرفی و جزئیات DHT (Distributed Hash Table) و نحوه تخصیص id تصادفی به فرایندها و key تصادفی به آیتم‌های داده توسط DHT شرح داده می‌شود. در این راستا ساختار حلقوی Chord و مفهوم Succ و Pred و گره مسئول و گره‌های مالک آیتم‌های داده شرح داده می‌شود. همچنیم مفهوم Lookup و مرتبه زمانی جستجو در Ring ساده و پیشرفته Chord تدریس می‌شود.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

سیستم‌عامل پیشرفته