انواع سیستم‌های توزیع شده

انواع سیستم‌های توزیع شده

توضیحات

در جلسه پنجم درس سیستم‌عامل پیشرفته دکتر حقیقت که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار و گرایش شبکه و رایانش است، انواع سیستم‌های توزیع شده به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. سه نوع مهم از سیستم‌های توزیع شده : 1) سیستم‌های توزیع شده محاسباتی (Distributed Computing Systems) که مباحث مربوط به محاسبات خوشه‌ای، محاسبات توری و محاسبات ابری را در بر می‌گیرد 2) سیستم‌های توزیع شده اطلاعاتی (Distributed Information Systems) که مباحث مربوط به سیستم‌های مدیریت پایگاه‌های داده توزیع شده (DDBMS: Distributed Database Management Systems) و مباحث مربوط به تراکنش‌های توزیع شده (Distributed Transactions) را شامل می‌شود 3) سیستم‌های توزیع شده فراگیر (Distributed Pervasive Systems) که مباحث مربوط به شبکه‌های موردی سیار، شبکه‌های حسگر بی‌سیم و غیره (MANET/VANET, WSN, IoT, Fog, Edge and Mobile Computing) را در بر می‌گیرد، همگی به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

سیستم‌عامل پیشرفته