ارتباطات مبتنی بر پیام

ارتباطات مبتنی بر پیام

توضیحات

در جلسه بیست و سوم درس سیستم‌عامل پیشرفته دکتر حقیقت که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار و گرایش شبکه و رایانش است، سومین جلسه از فصل چهارم این درس با عنوان «ارتباطات» تدریس می‌شود. موضوع این جلسه ارتباطات مبتنی بر پیام می‌باشد. فراخوانی‌های رويه راه دور (RPC) و احضار اشيای راه دور (RMI)، نقش به سزایی در مخفی کردن ارتباطات در سيستم‌های توزيع‌شده دارند و بنابراين، شفافيت دستيابی را افزايش می‌دهند. متأسفانه، اين مکانيسم‌ها هميشه مناسب نيستند. مخصوصاً در شرايطی که نمی‌توان فرض کرد که گيرنده، هميشه در لحظه ارسال درخواست در حال اجرا است، به سرويس‌های ارتباطی جايگزين نيازمنديم. علاوه بر اين، گاهي لازم است طبيعت ذاتاً همگام RPCها که موجب می‌شود يک مشتری مسدود گردد تا درخواستش پردازش شود را با روش ديگری جايگزين نمائيم. در اين جلسه، انواع مختلفی از ارتباطات پيام‌گرا را در سيستم‌های توزيع‌شده مورد بحث قرار می‌دهيم: 1) ارتباطات گذرای همگام و سطح پايين با سوکت ها 2) ارتباطات گذرای متنوع‌تر (همگام و ناهمگام) و سطح بالاتر با MPI و 3) ارتباطات ماندگار با سيستم‌های صف‌بندی پيام.

هزینه دوره:
3,000,000 تومان2,850,000 تومان

سیستم‌عامل پیشرفته