سرورها

سرورها

توضیحات

در جلسه هجدهم درس سیستم‌عامل پیشرفته دکتر حقیقت که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار و گرایش شبکه و رایانش است، ادامه فصل سوم این درس با عنوان «فرایندها» تدریس می‌شود. موضوع این جلسه سرورها (Servers) است. در اين جلسه ساختار سرورها به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرند و نکات كلی طراحی سرويس‌دهنده‌ها بیان شده و به دنبال آن پيرامون خوشه‌های سرويس‌دهنده بحث خواهد شد. ابتدا روش‌های سازمان‌دهی سرویس‌دهنده‌ها مورد بحث و بررسی دقیق قرار می‌گیرند: 1) سرويس‌دهنده‌های تکراری (Iterative server) تک نخی (Single Thread) و 2) سرويس‌دهنده‌های همروند (Concurrent server) که خود بر سه نوع‌اند: الف) چندنخی (Multi-Thread) ب) چندفرايندی (Multi-process) ج) ماشين حالت متناهی (Finite State Machine). سپس سه روش شناسایی به نقطه انتهایی سرورها توسط مشتری‌ها شرح داده می‌شود: 1) انتساب سراسری نقاط انتهایی به سرويس‌های معروف 2) روش سوپر سرور (Super Server) 3) روش دیمن نقطه انتهایی (End point Daemon). در ادامه دو روش توقف سرورها شرح داده می‌شود. آنگاه به مسئله نگهداری اطلاعات وضعيت مشتری‌ها در سرورها پرداخته می‌شود و سه روش بدون حالت (Stateless) و حالت‌مند (Stateful) و حالت نرم (Soft State) شرح داده می‌شود و در مورد حالت نشست (Session state) (حالت موقت) و حالت پايدار (Permanent state) صحبت می‌شود و کوکی ها (Cookies) معرفی می‌شوند. سپس خوشه‌های سرويس‌دهنده و سازمان کلی آنها معرفی می‌شوند و خوشه‌های سرويس‌دهنده سه رديفی شرح داده می‌شوند. اصول پاس‌کاری TCP یا TCP Handoff شرح داده می‌شود و تفاوت سوئیچ‌های منطقی لایه انتقال و سوئیچ‌های آگاه از محتوای لایه کاربرد در ردیف اول خوشه‌های سرويس‌دهنده سه رديفی شرح داده می‌شود.

هزینه دوره:
3,000,000 تومان2,850,000 تومان

سیستم‌عامل پیشرفته