تکنیک‌های مقیاس‌پذیری (Scalability)

تکنیک‌های مقیاس‌پذیری (Scalability)

توضیحات

در جلسه چهارم درس سیستم‌عامل پیشرفته دکتر حقیقت که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار و گرایش شبکه و رایانش است، تکنیک‌های مقیاس‌پذیری (Scalability) به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. ابتدا سه تکنیک مقیاس‌پذیری از نگاه (Neuman (1994 مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند: 1) تکرار (Replication) 2) توزیع (Distribution) 3) پنهان کردن تاخیر ارتباطات و برنامه‌نویسی آسنکرون و تکنیک‌های سرکشی، مبتنی بر وقفه و چندنخی. سپس تکنیک‌های دیگری مانند کاهش تعداد ارتباطات و نیز تکنیک‌های مربوط به سیستم‌های مقیاس‌پذیر از منظر راهبری (Administratively Scalable) مورد بحث قرار می‌گیرند. در انتها خطرات (pitfalls) تهدید کننده پروژه‌های توزیع‌شده مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و در مورد مباحثی که در طی درس و فصول مختلف برای بر طرف شدن آنها ارائه خواهد شد گفتگو می‌شود.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

سیستم‌عامل پیشرفته