معماری همتا به همتای ساخت‌یافته Chord و CAN

معماری همتا به همتای ساخت‌یافته Chord و CAN

توضیحات

در جلسه نهم درس سیستم‌عامل پیشرفته دکتر حقیقت که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار و گرایش شبکه و رایانش است، ادامه فصل دوم این درس با عنوان «معماری» ارائه می‌شود. در این جلسه دو معماری همتا به همتای ساخت‌یافته Chord و CAN مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. ابتدا مدیریت عضویت در Chord و سپس ترک کردن شبکه در Chord و بعد از آن روش ساخت Finger Table در Chord و سپس الگوریتم جستحوی یک آیتم داده در Chord مورد بحث و بررسی دقیق قرار می‌گیرند. در انتها جزئیات شبکه آدرس‌پذیر محتوایی (CAN: Contest Addressable Network) مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

سیستم‌عامل پیشرفته