مهاجرت کد

مهاجرت کد

توضیحات

در جلسه بیستم درس سیستم‌عامل پیشرفته دکتر حقیقت که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار و گرایش شبکه و رایانش است، آخرین جلسه از فصل سوم این درس با عنوان «فرایندها» تدریس می‌شود. موضوع این جلسه مهاجرت کد (Code Migration) است. تاكنون، سيستم‌های توزيع‌شده‌ای را بررسی كرديم كه در آنها ارتباطات، محدود به انتقال داده‌ها بود. اما، وضعيت‌هايی وجود دارد كه درآنها برنامه‌ها انتقال می‌يابند (مهاجرت کد)؛ گاهی حتی زمانی كه در حال اجرا هستند (مهاجرت فرایند). اين مهاجرت كُد می‌تواند طراحی سيستم‌های توزيع‌شده را آسان نمايد. در اين جلسه، ابتدا مفهوم مهاجرت كُد و دلایل مختلف آن به طور دقيق بررسی می‌شود. سپس به مرور روش‌های مختلف مهاجرت كُد از منظر انواع سیار بودن (قوی و ضعیف)، انواع آغاز کننده (فرستنده و گیرنده)، محل اجرای کد مهاجر (در فرایند مقصد یا فرایند جداگانه) و تفاوت بین Migration و Cloning پرداخته می‌شود. در ادامه، راجع به چگونگی برخورد با منابع محلی كه برنامۀ مهاجرت‌كننده در حال استفاده از آنها است، بحث خواهد شد. در انتها نیز مسئله یا مشکل مهاجرت كُد در سيستم‌های ناهمگن مطرح خواهد شد.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

سیستم‌عامل پیشرفته