معماری‌های تلفیقی (ترکیب متمرکز و نامتمرکز)

معماری‌های تلفیقی (ترکیب متمرکز و نامتمرکز)

توضیحات

در جلسه یازدهم درس سیستم‌عامل پیشرفته دکتر حقیقت که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار و گرایش شبکه و رایانش است، ادامه فصل دوم این درس با عنوان «معماری» ارائه می‌شود. در این جلسه معماری‌های تلفیقی (ترکیب متمرکز و نامتمرکز) مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. ابتدا به عنوان اولین مثال از معماری تلفیقی مفهوم سوپر همتاها (superpeers) مورد بحث و بررسی دقیق قرار می‌گیرد. سپس سيستم‌های سرويس‌دهنده لبه‌ای (edge-server systems) شرح داده می‌شوند. آنگاه نوبت به سيستم‌های توزيع‌شدۀ همكار می‌رسد که سيستم‌های همكار در سيستم اشتراک فايل BitTorrent مورد بحث و بررسی قرار داده می‌شود. در انتها سيستم‌های همكار در شبكۀ توزيع محتوای Globule مورد بررسی قرار می‌گیرد.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

سیستم‌عامل پیشرفته