معماری نامتمرکز غیر ساخت‌یافته Partial View

معماری نامتمرکز غیر ساخت‌یافته Partial View

توضیحات

در جلسه دهم درس سیستم‌عامل پیشرفته دکتر حقیقت که از مهم‌ترین دروس تخصصی آزمون دکترای مهندسی کامپیوتر در گرایش نرم‌افزار و گرایش شبکه و رایانش است، ادامه فصل دوم این درس با عنوان «معماری» ارائه می‌شود. در این جلسه معماری نامتمرکز غیر ساخت‌یافته با روش Partial View (دید جزئی) مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. مفهوم Partial View، روش تصادفی ایجاد آن و نحوه تبادل آن با یکی از همسایگان تصادفی مورد بحث و بررسی دقیق قرار می‌گیرد. سپس شبه‌کد نخ فعال و غیر فعال هر گره در این روش خط به خط شرح داده می‌شود. آنگاه یک تست کنکور دکترا در این خصوص مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌گردد. در انتها نوبت به مدیریت توپولوژی شبکه‌های روگستر می‌رسد و توپولوژی‌های ترکیبی خاصی از شبکه‌های روگستر با دو لایه متشکل از سیستم‌های همتا به همتای ساخت‌یافته و غیر ساخت‌یافته مورد بحث و بررسی قرار داده می‌شوند. در این خصوص مفاهیم حفظ نزدیکی معنایی (semantic proximity) و ساخت شبکه‌های روگستر معنایی (semantic overlay networks) مورد توجه قرار می‌گیرند.

هزینه دوره:
3,500,000 تومان2,800,000 تومان

سیستم‌عامل پیشرفته