خواص تعمیم‌پذیری زبان‌های مستقل از متن

خواص تعمیم‌پذیری زبان‌های مستقل از متن

توضیحات

در جلسه نوزدهم درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌های دکتر حمید سیدجوادی که از دروس مهم کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر است، با عنوان «خواص تعمیم‌پذیری زبان‌های مستقل از متن»، آخرین بخش از فصل دهم این درس با عنوان «ماشین تورینگ» تدریس می‌شود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.