پذیرنده متناهی غیرقطعی (NFA)

پذیرنده متناهی غیرقطعی (NFA)

توضیحات

در جلسه ششم درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌های دکتر حمید سیدجوادی که از دروس مهم کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر است، با عنوان «پذیرنده متناهی غیرقطعی (NFA)»، فصل چهارم این درس تدریس می‌شود. ابتدا پذیرنده‌ متناهی غیر قطعی یا نامعین (NFA: Nondeterministic Finite Accepter ) تعریف و تشریح می‌شود. سپس نشان داده می‌شود که NFA یک ماشین غیر قطعی یا نامعین است. سپس چندین مثال به همراه نکات متعدد کنکوری و تعاریف مهم و قضایا و لم های مختلف با اثبات و ارائه نتایج آنها برای حل تست‌های کنکور مفصلاً شرح داده می‌شود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.