خواص بستاری زبان‌های منظم

خواص بستاری زبان‌های منظم

توضیحات

در جلسه یازدهم درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌های دکتر حمید سیدجوادی که از دروس مهم کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر است، با عنوان «خواص بستاری زبان‌های منظم»، ادامه فصل هفتم این درس تدریس می‌شود. در این رابطه چندین قضیه و تعاریف و نکات مربوطه با مثال‌های متعدد شرح داده می‌شود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.