رابطه هم ارزی، کلاس‌های هم‌ارزی و کمینه‌سازی DFA‌

رابطه هم ارزی، کلاس‌های هم‌ارزی و کمینه‌سازی DFA‌

توضیحات

در جلسه هفتم درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌های دکتر حمید سیدجوادی که از دروس مهم کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر است، با عنوان «رابطه هم ارزی و کمینه‌سازی DFA»، فصل پنجم این درس تدریس می‌شود. ابتدا تعریف دو اتاماتای هم‌ارز ارائه می‌شود. سپس یک DFA کمینه تعریف می‌شود. سپس رابطه هم‌ارزی و کلاس‌های هم‌ارزی دقیقا تعریف شده و بعد از آن وضعیت های ادغام‌پذیر شرح داده می‌شوند. سپس روال علامت‌گذاری تدریس می‌شود. آنگاه وارد مبحث کمینه‌سازی DFA شده و روال دقیق آن به همراه نکات متعدد کنکوری با دو مثال و نیز یک تست و حل تشریحی آن ارائه می‌شود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.