پذیرنده متناهی قطعی (DFA)

پذیرنده متناهی قطعی (DFA)

توضیحات

در جلسه سوم درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌های دکتر حمید سیدجوادی که از دروس مهم کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر است، با عنوان «پذیرنده متناهی قطعی (DFA)»، فصل دوم این درس با عنوان «اتوماتای متناهی» آغاز می‌شود. انواع پذیرنده‌های متناهی (FSA) شامل پذیرنده‌ متناهی قطعی یا معین (DFA) و پذیرنده‌ متناهی غیرقطعی (NFA) است. در این جلسه پذیرنده‌ متناهی قطعی یا معین (DFA: Deterministic Finite State Accepter) تعریف شده و یک مثال در مورد آن زده می‌شود. سپس در مورد اینکه چرا DFA یک ماشین متناهی است صحبت می‌شود. سپس در مورد توصیف DFA با یک گراف جهت‌دار بحث می‌شود. در ادامه مفاهیم لازم برای درک این مطلب ارائه می‌شود و چندین مثال مفهومی نیز مطرح و تشریح می‌شود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.