ماشین‌ تورینگ (1)

ماشین‌ تورینگ (1)

توضیحات

در جلسه هفدهم درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌های دکتر حمید سیدجوادی که از دروس مهم کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر است، با عنوان «ماشین‌تورینگ (1)»، فصل دهم این درس با عنوان «ماشین تورینگ» آغاز می‌شود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.