گرامرهای مستقل از متن، ساده، گنگ، ساده‌سازی و فرم های نرمال

گرامرهای مستقل از متن، ساده، گنگ، ساده‌سازی و فرم های نرمال

توضیحات

در جلسه چهاردهم درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌های دکتر حمید سیدجوادی که از دروس مهم کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر است، با عنوان «گرامرهای مستقل از متن، ساده، گنگ، ساده‌سازی و فرم های نرمال»، ادامه فصل هشتم این درس تدریس می‌شود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.