عبارت‌های منظم، زبان‌های منظم و گراف انتقال تعمیم‌یافته

عبارت‌های منظم، زبان‌های منظم و گراف انتقال تعمیم‌یافته

توضیحات

در جلسه دهم درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌های دکتر حمید سیدجوادی که از دروس مهم کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر است، با عنوان «عبارت‌های منظم، زبان‌های منظم و گراف انتقال تعمیم‌یافته»، فصل هفتم این درس آغاز می‌شود. در این رابطه چندین قضیه و تعاریف و نکات مربوطه با مثال‌های متعدد شرح داده می‌شود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.