خواص بستاری زبان‌های مستقل از متن و ماشین تورینگ (2)

خواص بستاری زبان‌های مستقل از متن و ماشین تورینگ (2)

توضیحات

در جلسه هجدهم درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌های دکتر حمید سیدجوادی که از دروس مهم کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر است، با عنوان «خواص بستاری زبان‌های مستقل از متن و ماشین تورینگ (2)»، ادامه فصل دهم این درس با عنوان «ماشین تورینگ» تدریس می‌شود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.