زبان‌های منظم و ارتباط آن با DFA

زبان‌های منظم و ارتباط آن با DFA

توضیحات

در جلسه چهارم درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌های دکتر حمید سیدجوادی که از دروس مهم کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر است، با عنوان «زبان‌های منظم و ارتباط آن با DFA»، فصل سوم این درس با عنوان «زبان‌های منظم» آغاز می‌شود. ابتدا زبان منظم بر اساس مفهوم DFA تعریف شده و پس از آن 8 مثال در مورد زبان‌های منظم مطرح و حل می‌شود. سپس تعریف دو اتوماتای هم‌ارز مطح می‌گردد. پس از آن DFA یا ماشین کمینه تعریف می‌شود و 6 مثال در مورد آن مطرح و حل تشریحی آن ارائه می‌شود. سپس اصل لانه کبوتری مطرح می‌شود. سپس یک مثال اثباتی مطرح و اثبات آن بر اساس برهان خلف ارائه می‌شود. در ادامه چند مسئله و قضیه در این خصوص مورد بحث قرار می‌گیرند.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.