تکمیل مفاهیم پایه و چند تست مفهومی

تکمیل مفاهیم پایه و چند تست مفهومی

توضیحات

در جلسه دوم درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌های دکتر حمید سیدجوادی که از دروس مهم کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر است، با عنوان «تکمیل مفاهیم پایه و چند تست مفهومی»، ادامه مفاهیم پایه‌ای لازم برای درک این درس ارائه می‌شود و ده مثال و تست مفهومی نیز مطرح و حل تشریحی آنها با جزئیات کامل ارائه می‌شود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.