نمایش استاندارد زبان‌های منظم و زبان‌ها و گرامرهای مستقل از متن

نمایش استاندارد زبان‌های منظم و زبان‌ها و گرامرهای مستقل از متن

توضیحات

در جلسه دوازدهم درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌های دکتر حمید سیدجوادی که از دروس مهم کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر است، با عنوان «نمایش استاندارد زبان‌های منظم و زبان‌ها و گرامرهای مستقل از متن »، فصل هشتم این درس آغاز می‌شود. ابتدا در مورد نمایش استاندارد زبان‌های منظم و سپس در مورد رابطه همارزی در آنها صحبت می‌شود و در این رابطه چندین قضیه و تعاریف و نکات مربوطه با مثال‌ شرح داده می‌شود. سپس زبان‌ها و گرامرهای مستقل از متن معرفی می‌گردند. سپس مفاهیم اشتقاق چپ و اشتقاق راست و ویژگی‌های آنها و تعاریف مهمی مانند رشته تجزیه و درخت اشتقاق و درخت اشتقاق جزیی و نکات مربوطه با مثال شرح داده می‌شود. در انتها گرامر گنگ (مبهم) تعریف می‌شود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.