ماشین‌های پشته‌ای و زبان‌‌های مستقل از متن

ماشین‌های پشته‌ای و زبان‌‌های مستقل از متن

توضیحات

در جلسه شانزدهم درس نظریه زبان‌ها و ماشین‌های دکتر حمید سیدجوادی که از دروس مهم کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر است، با عنوان «ماشین‌های پشته‌ای و زبان‌‌های مستقل از متن»، دومین جلسه از فصل نهم این درس با عنوان «ماشین پشته‌ای» تدریس می‌شود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.