معرفی نماد تتا و سایر نمادهای مجانبی

معرفی نماد تتا و سایر نمادهای مجانبی

توضیحات

در جلسه دوم طراحی الگوریتم چند نماد مجانبی از جمله تتا شرح داده می شود و چند تست کنکور در این زمینه به صورت کاملا تشریحی حل می شود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان1,140,000 تومان

طراحی الگوریتم

1%
قسمت های جدید هر هفته به این دوره اضافه خواهد شد.