طولانی ترین زیردنباله مشترک

طولانی ترین زیردنباله مشترک

توضیحات

در جلسه بیست و پنجم درس طراحی الگوریتم دکتر حمید حاج سیدجوادی که اهمیت به سزایی در کنکور ارشد کامپیوتر و کنکور ارشد آی تی و نیز کنکور دکتری کامپیوتر و کنکور دکتری آی تی دارد، مطالب مهمی درباره طولانی ترین زیردنباله مشترک ارائه می‌شود. ابتدا ﻃﻮﻻنی ترین زیردنباله مشترک (LCS) و توصیف آن ارائه می‌شود. سپس قضایای مربوطه و شبه کد الگوریتم آن با جزئیات گام به گام شرح داده می‌شود. در انتها 5 تست کنکور ارشد و دکترای طراحی الگوریتم در خصوص زیردنباله مشترک مطرح و حل تشریحی آنها ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

طراحی الگوریتم