ادامه مرتب‌سازی، درخت تصمیم، جستجوی دودویی

ادامه مرتب‌سازی، درخت تصمیم، جستجوی دودویی

توضیحات

در جلسه هشتم درس طراحی الگوریتم دکتر حمید حاج سیدجوادی که اهمیت به سزایی در کنکور ارشد کامپیوتر و کنکور ارشد آی تی و نیز کنکور دکتری کامپیوتر و کنکور دکتری آی تی دارد، با عنوان «ادامه مرتب‌سازی، درخت تصمیم، جستجوی دودویی»، ابتدا مبحث مرتب سازی متعادل و نامتعادل (Stable and Unstable Sort Algorithms) مورد بحث قرار می‌گیرد. سپس مرتب سازی درجا (in-place sort) معرفی می‌گردد و الگوریتم‌های مرتب سازی bubble, selection, insertion و quick به عنوان مرتب سازی درجا نام برده می‌شوند. همچنین مرتب سازی های merge و counting و radix به عنوان مرتب سازی غيردرجا معرفی می‌شوند. سپس الگوریتم مرتب سازی سطلی (Bucket sort) مورد بررسی دقیق و عمیق قرار می‌گیرد و قضایای ریاضی و اصول و مفاهیم مربوطه با جزئیات کامل مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند. در ادامه، مرتب سازی مقایسه ای وغير مقایسه ای مورد مطالعه قرار داده می‌شوند. سپس درخت تصمیم (decision tree) با چندین قضیه ریاضی و نکات مهم کنکوری مورد بحث و تحلیل دقیق قرار گرفته و نکات کنکوری مربوطه مطرح می‌شود. بعد از آن، چند مثال و تست در این زمینه حل می‌شود. در آخر بحث، جستجوی دودویی (Binary Search) و مفاهیم پایه ریاضی مربوطه با ذکر مثال های مفید تشریح می‌شود. در انتهای این جلسه، نکات تستی و 8 تست الگوریتم کنکور کارشناسی ارشد و دکترا در این زمینه به صورت کاملاً تشریحی حل می‌شود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

طراحی الگوریتم