هیپ فیبوناچی

هیپ فیبوناچی

توضیحات

در جلسه سیزدهم درس طراحی الگوریتم دکتر حمید حاج سیدجوادی که اهمیت به سزایی در کنکور ارشد کامپیوتر و کنکور ارشد آی تی و نیز کنکور دکتری کامپیوتر و کنکور دکتری آی تی دارد، مطالب مهمی از درس ساختمان داده‌ها در مورد هیپ فیبوناچی ارائه می‌شود. ابتدا ساختار هيپ فیبوناچی معرفی و بعد از آن روش پتانسيل در تحليل سرشكنی جهت تجزيه و تحليل عملكرد عمليات هيپ فيبوناچی استفاده می‌شود. سپس عمليات هيپ قابل ادغام ارائه می‌شود. بعد از آن ساخت يک هيپ فيبوناچی جديد، درج گره، ادغام دو هیپ فیبوناچی، خارج کردن گره مینیمم، كاهش يک كليد و حذف يک گره مورد بحث و بررسی قرار گرفته و چند شبه کد در این خصوص ارائه می‌شود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

طراحی الگوریتم