حل معادلات بازگشتی (2)

حل معادلات بازگشتی (2)

توضیحات

در جلسه ششم درس طراحی الگوریتم دکتر حمید حاج سیدجوادی که اهمیت به سزایی در کنکور ارشد کامپیوتر و کنکور ارشد آی تی و نیز کنکور دکتری کامپیوتر و کنکور دکتری آی تی دارد، با عنوان «حل معادلات بازگشتی (2)»، در ادامه روش‌های حل معادلات بازگشتی، قضیه اساسی Akra-bazzi با چندین مثال و چندین نکته مهم کنکوری مطرح می‌شود. سپس روش‌های ابتكاری و فراابتکاری حل معادلات بازگشتی مانند تغییر متغیر و معادله پاسکال و غیره با چندین مثال و نکات متعدد کنکوری مفصلاً تدریس می‌شود. سپس روش تابع مولد برای حل معادلات بازگشتی در کنار نکات مهم کنکوری مربوطه بررسی و تشریح می‌شود. در انتها 3 تست کنکور در این زمینه به صورت کاملا تشریحی حل می‌شود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

طراحی الگوریتم