درخت AVL و مجموعه‌های مجزا

درخت AVL و مجموعه‌های مجزا

توضیحات

در جلسه پانزدهم درس طراحی الگوریتم دکتر حمید حاج سیدجوادی که اهمیت به سزایی در کنکور ارشد کامپیوتر و کنکور ارشد آی تی و نیز کنکور دکتری کامپیوتر و کنکور دکتری آی تی دارد، مطالب مهمی از درس ساختمان داده‌ها در مورد درخت AVL و نیز مبحث مهم مجموعه‌های مجزا و همچنین 10 تست کنکور ارشد و دکترا در مورد این مطالب و نیز درخت قرمز-سیاه ارائه می‌شود. ابتدا ويژگی‌های درخت AVL مطرح می‌شود. سپس عملیات درج در این درخت‌ها با مثال کاملاً تشریحی و شکل‌های متعدد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. سپس نوبت به موضوع ﻣﺠﻤﻮﻋﻪهای ﻣﺠزا (Disjoint sets) می‌رسد و پس از تعریف آنها، ﻋﻤليات ﻣﺠﻤﻮﻋﻪهای ﻣﺠزا مورد بحث و بررسی قرار داده می‌شوند. بعد از آن پياده‌سازی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪهای ﻣﺠزا با ليست پیوندی و نیز يک پياده‎‌سازی ساده برای اجتماع شرح داده می‌شوند و یک قضیه در این باره مطرح می‌گردد. سپس جنگل‌های ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ-ﻣﺠزا تشریح شده و شبه‌کد مربوطه مورد بحث قرار می‌گیرد. در انتها 10 تست از کنکورهای دکترا و کارشناسی ارشد در مورد درخت AVL و مجموعه‌های مجزا و نیز درخت قرمز-سیاه مطرح و حل تشریحی آنها ارائه می‌شود.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

طراحی الگوریتم