درخت قرمز-سياه (Red-black tree)

درخت قرمز-سياه (Red-black tree)

توضیحات

در جلسه چهاردهم درس طراحی الگوریتم دکتر حمید حاج سیدجوادی که اهمیت به سزایی در کنکور ارشد کامپیوتر و کنکور ارشد آی تی و نیز کنکور دکتری کامپیوتر و کنکور دکتری آی تی دارد، مطالب مهمی از درس ساختمان داده‌ها در مورد درخت قرمز-سياه (Red-black tree) ارائه می‌شود. ابتدا ويژگی‌های درخت قرمز-سياه مطرح می‌شود. سپس تعاريف و قضايای ابتدايی آن ارائه می‌شود. پس از آن عملیات گوناگونی از جمله دوران، درج و حذف در این درخت‌ها با جزئیات شبه‌کدهای مربوطه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

طراحی الگوریتم