الگوریتم‌های حریصانه هافمن، MST، کروسکال، پریم، کوله‌پشتی و زمان‌بندی

الگوریتم‌های حریصانه هافمن، MST، کروسکال، پریم، کوله‌پشتی و زمان‌بندی

توضیحات

در جلسه شانزدهم درس طراحی الگوریتم دکتر حمید حاج سیدجوادی که اهمیت به سزایی در کنکور ارشد کامپیوتر و کنکور ارشد آی تی و نیز کنکور دکتری کامپیوتر و کنکور دکتری آی تی دارد، مطالب مهمی در باره الگوریتم‌های حریصانه (Greedy Algorithms) ارائه می‌شود. پس از شرح مفاهیم پایه الگوریتم‌های حریصانه، ابتدا الگوریتم فشرده سازی هافمن یا کد هافمن (Huffman codes) مطرح می‌شود و نکات کنکوری آن به همراه 2 تست با حل تشریحی ارائه می‌شود. سپس درخت پوشای كمينه یا درخت فراگير كمينه (Minimum Spanning tree) و نکات مهم مربوطه و الگوریتم هوشمندانه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. آنگاه نوبت به الگوریتم کراسکال (Kruskal's algorithm) می‌رسد و پس از آن ویژگی‌های آن مورد بحث و بررسی قرار داده می‌شوند. بعد از آن الگوريتم پريم (Prim's algorithm) شرح داده می‌شود و ویژگی‌های آن مورد بحث و بررسی قرار داده می‌شوند. سپس مسئله کوله پشتی (KnapSack) مطرح و حل می‌شود. در انتها مسئله زمان‌بندی ساده (Simple scheduling) و مسئله زمان‌بندی مهلت دار (Deadline scheduling) مورد بررسی قرار داده می‌شوند.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

طراحی الگوریتم