درخت دودویی، هیپ، ماکس‌هیپ و مرتب‌سازی هیپ

درخت دودویی، هیپ، ماکس‌هیپ و مرتب‌سازی هیپ

توضیحات

در جلسه یازدهم درس طراحی الگوریتم دکتر حمید حاج سیدجوادی که اهمیت به سزایی در کنکور ارشد کامپیوتر و کنکور ارشد آی تی و نیز کنکور دکتری کامپیوتر و کنکور دکتری آی تی دارد، مطالب مهمی از درس ساختمان داده‌ها از جمله درخت دودویی، هیپ، ماکس‌هیپ و مرتب‌سازی هیپ ارائه می‌شود. ابتدا درخت دودویی تعریف شده و دو مثال در مورد آن زده می‌شود. سپس مطالب مهمی از جمله درخت دودویی کامل و درخت دودویی کامل اساسی، صف اولویت و هیپ مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. پس از آن هیپ ماکسیمم تعریف شده و به صورت کاملاً مفصل و تشریحی عملیات گوناگون روی ماکس‌هیپ با ارائه شبه کد مربوطه تشریح شده و Order آنها استخراج می‌گردد. همچنین یک قضیه مهم در این زمینه مطرح و شرح داده می‌شود. در انتها در مورد Heap Sort شرح مفصلی ارائه می‌گردد. این مطلب با ارائه 5 تست کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و حل کاملاً تشریحی آن همراه است.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

طراحی الگوریتم