هیپ دوجمله‌ای (Binomial heap)

هیپ دوجمله‌ای (Binomial heap)

توضیحات

در جلسه دوازدهم درس طراحی الگوریتم دکتر حمید حاج سیدجوادی که اهمیت به سزایی در کنکور ارشد کامپیوتر و کنکور ارشد آی تی و نیز کنکور دکتری کامپیوتر و کنکور دکتری آی تی دارد، مطالب مهمی از درس ساختمان داده‌ها در مورد هیپ دوجمله‌ای (Binomial heap) ارائه می‌شود. ابتدا هيپ دوجمله‌ای تعریف و بعد از آن درخت‌های دوجمله‌ای یا Binomial trees تعریف می‌شود و یک قضیه مهم در مورد آن مطرح می‌شود. موضوع بعدی، ارائه هيپ‌های دوجمله‌ای است. سپس عمليات روی هيپ‌های دوجمله‌ای شامل ساخت يك هيپ دوجمله‌ای، یافتن كليد مينيمم و ادغام دو هيپ دوجمله‌ای مورد بحث قرار می‌گیرد. همچنین عملیات درج یک گره، خارج کردن یک گره با كليد مينيمم، كاهش يک كليد و نیز حذف یک کلید مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

هزینه دوره:
1,200,000 تومان960,000 تومان

طراحی الگوریتم