برنامه‌ریزی کلاسیک، زبان PDDL و گراف برنامه‌ریزی

برنامه‌ریزی کلاسیک، زبان PDDL و گراف برنامه‌ریزی

توضیحات

در جلسه پانزدهم هوش مصنوعی استاد انصاری با عنوان «برنامه‌ریزی کلاسیک، زبان PDDL و گراف برنامه‌ریزی»، فصل دهم درس هوش مصنوعی (برنامه‌ریزی کلاسیک) آغاز می‌شود. دو مطلب مهم در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند: 1) برنامه‌ریزی کلاسیک و زبان PDDL و 2) گراف برنامه‌ریزی. ابتدا تعریف برنامه‌ریزی کلاسیک ارائه می‌شود. سپس زبان PDDL تدریس می‌شود و نحوه نمایش اجزای اصلی یک مسئله برنامه‌ریزی یعنی حالت اولیه، اکشن‌ها، نتایج اکشن‌ها و تست هدف با زبان PDDL بررسی می‌گردد. سپس چند مسئله نمونه مانند مسئله ی دنیای مکعب‌ها، مسئله ی تعویض لاستیک شرح مطرح و تشریح می‌گردد. آنگله به پیچیدگی مسائل برنامه‌ریزی پرداخته می‌شود. سپس نوبه به الگوریتم‌های برنامه‌ریزی می‌رسد. الگوریتم جستجوی جلورو (Forward State-Space) و بعد از آن جستجوی عقب رو (Backward) به تفصیل تشریح می‌شوند. سپس استفاده از هیوریستیک در این مسائل تدریس می‌شود. در انتها دو مبحث گراف برنامه‌ریزی و میوتکس‌ها ارائه می‌شود. سپس یک تست هوش مصنوعی در این خصوص از کنکور کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات مطرح شده و پاسخ تشریحی آن ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

هوش مصنوعی