تعمیم سازگاری، عقبگرد کارا و ساختار گراف محدودیت

تعمیم سازگاری، عقبگرد کارا و ساختار گراف محدودیت

توضیحات

در جلسه نهم هوش مصنوعی استاد انصاری با عنوان «تعمیم سازگاری، عقبگرد کارا و ساختار گراف محدودیت»، ادامه فصل ششم درس هوش مصنوعی (مسائل ارضای محدودیت) تدریس می‌شود. سه مطلب مهم در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند: 1) تعمیم مفهوم سازگاری 2) عقبگرد کارا در جستجو 3) استفاده از ساختار گراف محدودیت. ابتدا سازگاری مسیر و پس از آن سازگاری مرتبه K ارائه می‌گردد. سپس محدودیت‌های عمومی تشریح می‌شود. آنگاه 2 تست مهم هوش مصنوعی در خصوص این مطالب از کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر یا فناوری اطلاعات مطرح شده و پاسخ تشریحی آنها ارائه می‌گردد. پس از آن عقبگرد هوشمندانه با مثال مورد بحث و بررسی عمیق قرار داده می‌شود. مبحث بعدب این جلسه، جستجوی محلی برای CSPها است. سپس به استفاده از ساختار مسائل پرداخته می‌شود و در ادامه نحوه اجرای الگوریتم حل مسائل درختی شرح داده می‌شود. در انتها استفاده از ساختار مقادیر مورد بحث قرار گرفته و 2 تست مهم دیگر هوش مصنوعی در خصوص این مطالب از کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر یا فناوری اطلاعات مطرح شده و پاسخ تشریحی آنها ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

هوش مصنوعی