جستجوهای تخاصمی و بازی‌ها

جستجوهای تخاصمی و بازی‌ها

توضیحات

در جلسه هفتم هوش مصنوعی استاد انصاری با عنوان «جستجوهای تخاصمی و بازی‌ها»، فصل پنجم درس هوش مصنوعی تدریس می‌شود. سه مطلب مهم در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند: 1) تعریف بازی و استراتژی بهینه 2) محدودیتهای محاسباتی در بازی‌ها 3) بازی‌های شانسی. ابتدا مفهوم بازی بیان می‌گردد. بازی‌هایی که در هوش مصنوعی مطالعه می‌شوند معمولاً نوبتی، دونفره، مجموع صفر و با اطلاعات کامل هستند؛ یعنی محیط کاملاً مشاهده‌پذیر قطعی که در آن دو بازیکن نوبتی عمل می‌کنند و مقدار سودمندی بازیکن‌ها قرینه همدیگر است. این تضاد در مقدار سودمندی عامل‌ها باعث ایجاد شرایط تخاصمی می‌شود. در این فصل در ابتدا بازیها را دو نفره در نظر گرفته می‌شوند و این بازیکن‌ها MAX و MIN نامیده می‌شوند. نخست به تعریف بازیها به شکل مسائل جستجو پرداخته می‌شود. پس از آن تصمیمات بهینه در بازی‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرند. سپس الگوریتم مینی‌مکس ارائه می‌شود. آنگاه نوبت به بازی‌های با بیش ازدو بازیکن می‌رسد. سپس هرس آلفا-بتا و الگوریتم مربوطه و نحوه اجرای آن با یک تمرین مورد بحث و بررسی دقیق و عمیق قرار می‌گیرد. آنگاه 3 تست مهم هوش مصنوعی که در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر یا فناوری اطلاعات آمده‌اند مطرح شده و پاسخ تشریحی آنها ارائه می‌گردد. پس از آن مبحث محدودیت‌های محاسباتی مطرح و با چند مثال از بازی شطرنج شرح داده می‌شود. سپس بازیهای تصادفی شرح داده خواهد شد و جند مثال و تمرین در این مورد بررسی و حل خواهد شد. در انتها مبحث هرس در بازی‌های شانسی با دو تمرین ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

هوش مصنوعی