حل مسئله به کمک جستجو - بخش سوم

حل مسئله به کمک جستجو - بخش سوم

توضیحات

در جلسه پنجم هوش مصنوعی استاد انصاری با عنوان «حل مسئله به کمک جستجو - بخش سوم»، بخش انتهایی فصل سوم درس هوش مصنوعی تدریس می‌شود. در دو جلسه قبل، فرموله‌سازی مسائل جستجو و الگوریتم‌های جستجوی ناآگاهانه و برخی از الگوریتم‌های جستجوی آگاهانه تدریس شد. در این جلسه ادامه مبحث الگوریتم‌های جستجوی آگاهانه و نیز ویژگی‌ها و نحوه طراحی توابع هیوریستیک مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. ابتدا ویژگی الگوریتم جستجوی *IDA به تفصیل و با شرح کامل آموزش داده می‌شود. سپس الگوریتم‌های جستجوی RBFS با مثال به طور مفصل تشریح می‌شود و در مورد بهینگی آن و مرتبه زمانی و حافظه‌ای آن بحث می‌شود. پس از آن الگوریتم جستجوی *SMA و نحوه دقیق اجرای آن با مثال آموزش داده می‌شود. سپس در مورد توابع هیوریستیک و بعد از آن در باره تأثیر دقت هیوریستیک بر کارایی جستجو صحبت می‌شود. همچنین روش‌های طراحی هیوریستیک و یادگیری هیوریستیک‌ها از روی تجربه به تفصیل شرح داده می‌شوند. در طی این درس نیز 4 تست مهم هوش مصنوعی که در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر یا فناوری اطلاعات آمده‌اند مطرح شده و پاسخ تشریحی آنها ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

هوش مصنوعی