منطق مرتبه اول

منطق مرتبه اول

توضیحات

در جلسه دوازدهم هوش مصنوعی استاد انصاری با عنوان «منطق مرتبه اول»، فصل هشتم درس هوش مصنوعی تدریس می‌شود. سه مطلب مهم در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند: 1) ویژگی‌های زبان‌های بازنمایی 2) منطق مرتبه اول (First-Order Logic). تفاوت مهم بین منطق گزاره‌ای و منطق مرتبه اول در هستان‌شناسی (Ontology)این دو زبان، یعنی فرض آنها درباره ذات واقعیت، نهفته است. این موضوع در تعریف ذات مدل‌های جهان که ارزش جملات نسبت به آنها تعیین می‌شود، توصیف می‌گردد. منطق گزاره‌ای فرض می‌کند جهان صرفاً از تعدادی فکت تشکیل شده که می‌توانند در حالت درست یا نادرست قرار بگیرند، در نتیجه هر مدل یکی از این دو مقدار را به هر نماد گزاره‌ای نسبت می‌دهد.منطق مرتبه اول جهان را متشکل از اشیا و روابط بین آنها می‌داند که می‌توانند برقرار باشند یا نباشند. در ادامه به ارائه مدل‌ها در منطق مرتبه اول پرداخته می‌شود. نمادها، تفسیرها، ترم‌ها، جملات اتمیک، جملات پیچیده مورد بحث قرار می‌گیرند. سپس سورها شامل سور عمومی و سور وجودی و سورهای تودرتو مورد بررسی قرار گرفته و ارتباط بین سورها شرح داده می‌شود. سپس به شرح نماد تساوی پرداخته می‌شود. همه این موارد همراه با مثال‌های متعدد تدریس شده و در انتها 9 تمرین در این خصوص با حل تشریحی آن ارائه می‌شود. آنگاه 4 تست مهم هوش مصنوعی در خصوص این مطالب از کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر یا فناوری اطلاعات مطرح شده و پاسخ تشریحی آنها ارائه می‌گردد.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

هوش مصنوعی