الگوریتم‌های استنتاجی، ارضاپذیری و دنیای ومپس

الگوریتم‌های استنتاجی، ارضاپذیری و دنیای ومپس

توضیحات

در جلسه یازدهم هوش مصنوعی استاد انصاری با عنوان «الگوریتم‌های استنتاجی، ارضاپذیری و دنیای ومپس»، ادامه فصل هفتم درس هوش مصنوعی (عامل‌های منطقی) تدریس می‌شود. سه مطلب مهم در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند: 1) الگوریتم‌های استنتاجی 2) مسئله ارضاپذیری 3) دنیای ومپس (Wumpus). ابتدا الگوریتم رزولوشن شرح داده می‌شود. سپس 2 تست مهم هوش مصنوعی در خصوص این مطلب از کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر یا فناوری اطلاعات مطرح شده و پاسخ تشریحی آنها ارائه می‌گردد. آنگاه کلازهای هورن و عبارات معین شرح داده می‌شود. سپس زنجیره‌سازی جلورو و عقب‌رو با مثال‌های متعدد تشریح شده و با جزئیات کامل مورد بحث قرار می‌گیرد. سپس استنتاج از طریق ارضاپذیری مطرح شده و الگوریتم DPLL ارائه می‌شود. پس از آن جستجوهای محلی و شبه‌کد آن ارائه می‌شود. آنگاه به سختی مسائل ارضاپذیری پرداخته شده و بعد از آن نوبت به دنیای ومپس در منطق گزاره‌ای و شرح آن می‌رسد. اصول اولیه جهان، ادراک و اکشن‌ها و نتایج آن از جمله مسائل مطرح شده در این خصوص خواهد بود.

هزینه دوره:
1,500,000 تومان1,200,000 تومان

هوش مصنوعی